Header

Mestverwerking


Loonbedrijf Pomper v.o.f. kan u op vele manieren van dienst zijn op het gebied van mest.

Levering van o.a. :
- homogene varkensdrijfmest (onder anderen vanuit onze eigen opslagen)
- rechtstreekse aanvoer varkens- en rundveedrijfmest
- vaste mest (verschillende soorten)
- digestaat (verschillende soorten)
- compost

 

 
Transport:

- Door vrachtwagen met weeginrichting en automatische bemonsteringinstallatie (AGR-GPS)
- Door trekker en tank. We hebben een unieke tank laten maken die in de laadbak van onze Joskin kipper past. Deze is ook voorzien van automatische bemonsteringinstallatie (AGR-GPS).

 

Verwerking drijfmest:

Met onze Verveat zelfrijdende miestinjecteur. Deze is voorzien van een 6,50 meterse brede bouwlandinjecteur of 7,80 meter brede zodebemester met sectie afsluiting. Voor de tussenopslag tijdens het mesten beschikken wij over een 40 m3 mestcontainer.

 

Verwerking vaste mest:

Voor de verwerking van vate meste beschikken we over een mestverspreider met breedstrooi inrichting.

 

 

 

 

© Pomper Automatisering