Header

Akkerbouw


Loon- en Grondverzetbedrijf Pomper v.o.f. beschikt over een eigen akkerbouwbedrijf.

Het akkerbouwbedrijf is ca. 300 ha groot. De meest voorkomende grondsoort is zand.

Het bouwplan bestaat uit :

  • Aardappelen (fabrieks- en consumptie)
  • Granen
  • Suikerbieten

Er word intensief gebruik gemaakt van GPS besturing.

Tijdens het mestinjecteren, land klaar leggen, zaaien en poten.

Ook tijdens het kunstmeststrooien en spuiten word GPS besturing én sectie afsluiting gebruikt.


© Pomper Automatisering