Header

Bieten zaaien


Voor zaaien van de suikerbieten heeft Pomper v.o.f de beschikking over een 12 rijige Monosem zaaimachine.

De machine maakt gebruik van pillenzaad waardoor missers tot het verleden horen en de suikerbieten op een regelmatige afstand en constante diepte gezaaid worden.

 

© Pomper Automatisering